fellowes logo
結賬 Black Bar
界紙器切紙機
界紙器
切紙機
Fellowes Proton A3(10張)
FW5410301
Fellowes Proton A3(10張)
  • $370.00/把
  • - +
  • 每次可切 10 張紙 (80磅紙計)
  • 時款設計,採用不袗刀片,安全耐用
  • 快速轉換刀片設計,便捷可靠
  • 板上刻有厘米、英寸及半徑指示,方便裁剪大小及不同角度
  • 附有手柄位置,方便移放
  • Size: W625 x D220 x H76 mm
  • Weight: 1.56 kg